Uusimmat uutiset

18.08.2021

UKI ja Laatio yhteen

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n toimitusjohtaja Weikko Kotila, UKI Arkkitehdit...

Lue lisää

30.01.2020

As.oy Espoon Horisontti ja As.oy Espoon Tyyrpuuri otettiin käyttöön vuoden vaihteessa

Kahden asuinkerrostalon muodostama, juuri valmistunut kokonaisuus sijoittuu...

Lue lisää

20.01.2020

As.oy Helsingin Jalopähkinä on valmistunut

Helsingin Pukinmäen kaupunginosaan rakennettu uusi kerrostalo on otettu...

Lue lisää

04.12.2019

As.oy Oulun Puistolinna otettu käyttöön

Heinäpään rakennuskanta uusiutuu ja jatkaa täydentymistään. 1960-luvulla...

Lue lisää

21.10.2010

Nykäsenrannan asuinalueen rakentaminen alkoi Oulun Kirkkokankaalla

Nykäsenrannan asemakaava laadittiin Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n maankäyttöluonnoksen pohjalta. Kaavamääräyksiä ja -merkintöjä täydennettiin rakentamistapaohjeilla. Nykäsenranta on Oulujokeen rajautuva tiivis kaupunkimainen pientaloalue n. 6 km päässä Oulun keskustasta. Alue rajautuu selkeästi osaksi Oulujoen kirkon ja pappilan ympäristön maisemakokonaisuutta. Uudisrakennusten ulkoarkkitehtuurilta toivotaan modernia selkeälinjaisuutta sekä värien ja materiaalien yhtenäisyyttä. Nykäsen tilan rakennushistoriallisesti arvokkaat päärakennus ja pihapiirin puoji säilytetään ja tilan ympäristö säilyy avoimena maisemapeltona. Asemakaava-alueen laajuus on n. 17 ha ja sille on osoitettu asuinrakentamista 13500 km2.

Katso lisää kohteesta