Uusimmat uutiset

19.05.2022

Vaasan Niemelän kortteli täydentyy

Vaasan rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan 13.5.2022 Niemelän...

Lue lisää

19.05.2022

Asunto oy Kokkolan Niemenkulma on valmistunut

Kokkolan ydinkeskustaan rakennettu kahden asuinkerrostalon kokonaisuus on...

Lue lisää

18.08.2021

UKI ja Laatio yhteen

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n toimitusjohtaja Weikko Kotila, UKI Arkkitehdit...

Lue lisää

30.01.2020

As.oy Espoon Horisontti ja As.oy Espoon Tyyrpuuri otettiin käyttöön vuoden vaihteessa

Kahden asuinkerrostalon muodostama, juuri valmistunut kokonaisuus sijoittuu...

Lue lisää

29.06.2015

Kulmaleverin asemakaavan muutos hyväksytty

Oulun Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2015 Oulun Heinäpäässä sijaitsevan, Puistokatu 34:n asemakaavan muutoksen. Tontinomistajan Kiinteistö Oy Kulmaleverin hakemuksesta käynnistetyssä asemakaavan muutoksessa nykyinen kolmikerroksinen liike-/ toimistorakennus puretaan, ja tontille rakennetaan asuinkerrostaloja.

Asemakaavan muutoksessa osoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala on n. 10 740 kem2. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n laatiman korttelisuunnitelman mukaan tontille sijoittuu noin 150 asuntoa ja 120 autopaikkaa. Maantaso-kerrokseen tulee myymälä-, toimisto-, harrastus- ja työtilaa sekä mahdollisesti enintään 200 m2:n päivittäistavaramyymälä. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy pysäköintikellari.

Tontin koilliskulmalle sijoittuvasta, ympäristöään korkeammasta 16-kerroksisesta, pyöreästä tornitalosta muodostuu näkyvä kaupunkikuvallinen maamerkki etenkin viereisten pääkatujen sekä Kyösti Kallion puiston suunnasta nähtynä. Isokadun sekä Puistokadun varrelle sijoittuva viisikerroksinen asuinrakennus palauttaa kortteliin yhdessä muiden rakennusten kanssa Heinäpään vanhan umpikorttelirakenteen.

Korttelisuunnitelman on laatinut toimistossamme arkkitehti SAFA, TkL Jukka Laaksonen. Alustavan tiedon mukaan rakentaminen alkaisi mahdollisesti syksyllä 2016.

Asemakaavan muutos koskee myös Puistokadun katualuetta ja Kyösti Kallion puiston puistoaluetta, millä mahdollistetaan ko. liittymän toimivuutta parantavien kääntymiskaistajärjestelyjen toteuttaminen.