Uusimmat uutiset

09.09.2022

Kontinkankaan kappeli sai uuden käyttötarkoituksen korjaustöiden myötä

          Kahden kilometrin päässä Oulun keskustasta itään sijaitseva...

Lue lisää

02.06.2022

OULUN KAUPPAHALLIN PERUSKORJAUSTYÖLLE KUNNIAMAININTA KANSAINVÄLISESSÄ GRAND PRIX CASALGRANDE PADANA -KILPAILUSSA

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy on palkittu 12:tta kertaa järjestetyssä...

Lue lisää

19.05.2022

Vaasan Niemelän kortteli täydentyy

Vaasan rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan 13.5.2022 Niemelän...

Lue lisää

19.05.2022

Asunto oy Kokkolan Niemenkulma on valmistunut

Kokkolan ydinkeskustaan rakennettu kahden asuinkerrostalon kokonaisuus on...

Lue lisää

09.09.2022

Kontinkankaan kappeli sai uuden käyttötarkoituksen korjaustöiden myötä

         

Kahden kilometrin päässä Oulun keskustasta itään sijaitseva Kontinkankaan kappeli kuuluu 1930-40-luvuilla yhtenäisenä suunniteltuun ja rakennettuun Kontinkankaan sairaala-alueeseen, missä näkymiä hallitsevat vaaleaksi rapatut funktionalistiset rakennukset ja korkeat männyt. Sairaalan ja ruumishuone-kappelin lisäksi kokonaisuuteen kuuluu mm. henkilökunnan asuntoja, oppilaskoti, koulu ja talousrakennuksia. Niiden piirustukset laati lääkintöhallituksen rakennustoimistossa v. 1938 – 39 arkkitehti Uno Ullberg, kun lääninsairaala oli päätetty siirtää tilanpuutteen vuoksi Lasaretinsaaresta. Viime vuosikymmeninä tehdyistä muutoksista ja sairaala-alueen laajenemisesta huolimatta, yhtenäinen ilme ja rakennusten ominaispiirteet 1. vaiheen sairaala-alueella ovat hyvin säilyneet. Kokonaisuus on merkittävä myös siksi, että se edustaa maamme sairaalasuunnittelua, terveydenhuollon koulutuksen historiaa ja on keskeinen oululaiselle identiteetille. Nykyisin sairaalan rakennuksissa toimii kaupungin hyvinvointikeskus.

Alueen Kajaanintien puoleiseen reunaan sijoittuva pieni, yksikerroksinen kappeli-ruumishuone valmistui v. 1944. Rakennus on funktionalismin tapaan massoittelultaan ja julkisivuiltaan epäsymmetrinen ja harkitun vähäeleisesti detaljoitu. Harjakattoinen ruumishuoneosa on kappeliosaa matalampi ja sille alisteinen. Kappeliosan umpinaisuus, pääsisäänkäynti ja saliosan julkisivussa katafalkin kohdalle sijoitettu suuri ulokeikkuna antavat rakennukselle sakraalin ilmeen. Rakennus on asemakaavassa suojelultu. Se on myös arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi rakennushistoriallisin, historiallisin ja maisemallisin perustein (MRKY2015).

Muutostyössä 2021-2022 kappeli kunnostettiin työ-, toimintaterapia- ja kuntoutustiloiksi: Entiset, jo aiemmin käytöstä poistetut ruumiiden säilytystilat purettiin. Tilalle rakennettiin sosiaalitilat ja vanhaan arkistotilaan keittiö. Julkisivujen rappausalustat paikattiin, pestiin ja maalattiin. Ikkunat ja ovet sekä vesikatto ja pellitykset kunnostettiin, mm. siipiosan huonokuntoinen tiilikate uusittiin. Talotekniikan uusimisen ja korjaamisen yhteydessä parvelle lisättiin pieni tekninen tila. Muutostyö käsitti koko rakennuksen, jonka laajuus on 182 kem2. Muutostyön suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:ltä toimi arkkitehti SAFA Meri Ruuskanen.

 

Valokuvat: Juho Turpeinen, UKI Arkkitehdit Oy