Uusimmat uutiset

18.08.2021

UKI ja Laatio yhteen

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n toimitusjohtaja Weikko Kotila, UKI Arkkitehdit...

Lue lisää

30.01.2020

As.oy Espoon Horisontti ja As.oy Espoon Tyyrpuuri otettiin käyttöön vuoden vaihteessa

Kahden asuinkerrostalon muodostama, juuri valmistunut kokonaisuus sijoittuu...

Lue lisää

20.01.2020

As.oy Helsingin Jalopähkinä on valmistunut

Helsingin Pukinmäen kaupunginosaan rakennettu uusi kerrostalo on otettu...

Lue lisää

04.12.2019

As.oy Oulun Puistolinna otettu käyttöön

Heinäpään rakennuskanta uusiutuu ja jatkaa täydentymistään. 1960-luvulla...

Lue lisää

16.12.2010

Hammar-korttelin kehittämisestä kaavoitusaloite

Oulun keskustassa sijaitsevat Asunto-osakeyhtiöt Isokatu 26, Kauppasaari ja Lukkatalo sekä Kiinteistöosakeyhtiöt Isokatu 30, Hammarinkulma ja Kirkkokatu 21 ovat 14.12.2010 jättäneet Oulun kaupungin tekniselle virastolle yhteisen kaavoitushakemuksen. Kaavoituksen tavoitteena on yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa laatia em. yhtiöiden omistamille tonteille uusi asemakaava, joka mahdollistaisi merkittävän lisärakentamisen koko kortteliin.

Kehittämisen kohteena oleva kortteli on yksi keskeisimpiä Oulun kaupungin kortteleista, sillä se sijaitsee Rotuaarin varrella Stockmannin tavaratalon ja Anttilan tavaratalon välissä. Tunnetuimmat liikkeet korttelin nykyisissä kiinteistöissä ovat Pukumies, H & M, KappAhl, Instrumentarium ja Andiamo.

Lähtökohtana suunnittelulle on ollut Oulun kaupungin keskustan kehittämiselle laatima suunnitelma, jonka Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010. Korttelin luonnossuunnittelua on viety eteenpäin kiinteistöyhtiöiden aloitteesta ja näiden ohjauksessa. Yhteistyökumppanina suunnittelussa on toiminut Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Oulusta. Nyt valmistuneen luonnoksen pohjalta korttelin omistajayhtiöiden yhtiökokoukset ovat päättäneet jatkaa hanketta ja jättää kaavoitushakemuksen Oulun kaupungille.

Alustavassa suunnitelmassa uusi kaava mahdollistaisi kortteliin toteutettavaksi yhteensä noin 29.000 m2 suuruisen rakennuskokonaisuuden, joka sisältäisi liiketiloja, toimistoja ja asuntoja. Liiketilat sijaitsevat pääsääntöisesti ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Katutasossa olevan liiketilan läpi on kulkuyhteys Isokadun ja Kirkkokadun sekä Saaristonkadun ja Kauppurienkadun välillä. Toimistotilat sijoittuvat pääsääntöisesti 3. kerrokseen sekä asunnot 4. kerroksesta ylöspäin.

Toimisto- ja asuintilojen autopaikat on tarkoitus sijoittaa kortteliin, johon autopaikkoja saadaan yhteensä noin 200 kpl yhteen maanalaiseen kerrokseen. Ajo tähän kortteliin sijoitettavaan pysäköintilaitokseen tapahtuu Saaristonkadulta.

Hanke tukeutuu vahvasti Oulun kaupunginvaltuuston päättämään ratkaisuun keskitetystä pysäköinnistä, ns. kallioparkkiin. Liiketilojen pysäköintipaikat on tarkoitus sijoittaa Oulun kaupungin rakentamaan, keskustan alle sijoittuvaan keskitettyyn pysäköintilaitokseen. Näitä autopaikkoja tarvitaan arviolta 140. Pysäköintilaitoksesta on suora yhteys suunniteltuun liikekiinteistöön sekä myös Rotuaarille.

Korttelin tavarahuolto tullaan hoitamaan kokonaisuudessaan maan alle kallioon louhittavaan huoltotilaan, josta rakennetaan tarvittavat tavarahissiyhteydet liiketilojen kerroksiin.

Kaavoitushakemuksessa korttelin omistajayhtiöt esittävät, että Oulun kaupunki nimeäisi ohjausryhmän, jonka ohjauksessa kaavoitusta vietäisiin eteenpäin. Omistajayhtiöt esittävät ryhmään nimettäväksi myös näiden edustajat.