Uusimmat uutiset

09.09.2022

Kontinkankaan kappeli sai uuden käyttötarkoituksen korjaustöiden myötä

          Kahden kilometrin päässä Oulun keskustasta itään sijaitseva...

Lue lisää

02.06.2022

OULUN KAUPPAHALLIN PERUSKORJAUSTYÖLLE KUNNIAMAININTA KANSAINVÄLISESSÄ GRAND PRIX CASALGRANDE PADANA -KILPAILUSSA

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy on palkittu 12:tta kertaa järjestetyssä...

Lue lisää

19.05.2022

Vaasan Niemelän kortteli täydentyy

Vaasan rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan 13.5.2022 Niemelän...

Lue lisää

19.05.2022

Asunto oy Kokkolan Niemenkulma on valmistunut

Kokkolan ydinkeskustaan rakennettu kahden asuinkerrostalon kokonaisuus on...

Lue lisää

16.12.2010

Hammar-korttelin kehittämisestä kaavoitusaloite

Oulun keskustassa sijaitsevat Asunto-osakeyhtiöt Isokatu 26, Kauppasaari ja Lukkatalo sekä Kiinteistöosakeyhtiöt Isokatu 30, Hammarinkulma ja Kirkkokatu 21 ovat 14.12.2010 jättäneet Oulun kaupungin tekniselle virastolle yhteisen kaavoitushakemuksen. Kaavoituksen tavoitteena on yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa laatia em. yhtiöiden omistamille tonteille uusi asemakaava, joka mahdollistaisi merkittävän lisärakentamisen koko kortteliin.

Kehittämisen kohteena oleva kortteli on yksi keskeisimpiä Oulun kaupungin kortteleista, sillä se sijaitsee Rotuaarin varrella Stockmannin tavaratalon ja Anttilan tavaratalon välissä. Tunnetuimmat liikkeet korttelin nykyisissä kiinteistöissä ovat Pukumies, H & M, KappAhl, Instrumentarium ja Andiamo.

Lähtökohtana suunnittelulle on ollut Oulun kaupungin keskustan kehittämiselle laatima suunnitelma, jonka Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010. Korttelin luonnossuunnittelua on viety eteenpäin kiinteistöyhtiöiden aloitteesta ja näiden ohjauksessa. Yhteistyökumppanina suunnittelussa on toiminut Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Oulusta. Nyt valmistuneen luonnoksen pohjalta korttelin omistajayhtiöiden yhtiökokoukset ovat päättäneet jatkaa hanketta ja jättää kaavoitushakemuksen Oulun kaupungille.

Alustavassa suunnitelmassa uusi kaava mahdollistaisi kortteliin toteutettavaksi yhteensä noin 29.000 m2 suuruisen rakennuskokonaisuuden, joka sisältäisi liiketiloja, toimistoja ja asuntoja. Liiketilat sijaitsevat pääsääntöisesti ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Katutasossa olevan liiketilan läpi on kulkuyhteys Isokadun ja Kirkkokadun sekä Saaristonkadun ja Kauppurienkadun välillä. Toimistotilat sijoittuvat pääsääntöisesti 3. kerrokseen sekä asunnot 4. kerroksesta ylöspäin.

Toimisto- ja asuintilojen autopaikat on tarkoitus sijoittaa kortteliin, johon autopaikkoja saadaan yhteensä noin 200 kpl yhteen maanalaiseen kerrokseen. Ajo tähän kortteliin sijoitettavaan pysäköintilaitokseen tapahtuu Saaristonkadulta.

Hanke tukeutuu vahvasti Oulun kaupunginvaltuuston päättämään ratkaisuun keskitetystä pysäköinnistä, ns. kallioparkkiin. Liiketilojen pysäköintipaikat on tarkoitus sijoittaa Oulun kaupungin rakentamaan, keskustan alle sijoittuvaan keskitettyyn pysäköintilaitokseen. Näitä autopaikkoja tarvitaan arviolta 140. Pysäköintilaitoksesta on suora yhteys suunniteltuun liikekiinteistöön sekä myös Rotuaarille.

Korttelin tavarahuolto tullaan hoitamaan kokonaisuudessaan maan alle kallioon louhittavaan huoltotilaan, josta rakennetaan tarvittavat tavarahissiyhteydet liiketilojen kerroksiin.

Kaavoitushakemuksessa korttelin omistajayhtiöt esittävät, että Oulun kaupunki nimeäisi ohjausryhmän, jonka ohjauksessa kaavoitusta vietäisiin eteenpäin. Omistajayhtiöt esittävät ryhmään nimettäväksi myös näiden edustajat.