Uusimmat uutiset

23.08.2018

Wärtsilä Smart Technology Hub

Wärtsilä -konsernin uusi innovaatio- ja tuotantokeskus rakennetaan Vaasan...

Lue lisää

29.03.2018

Seinäjoen Toriparkki on otettu käyttöön

  Seinäjoen Keskustorin pysäköintilaitos on valmistunut ja avajaisia...

Lue lisää

21.12.2017

Bergbomin makasiinin siirto aloittaa Oulun kauppatorin uudistamisen

Oululaisen tervaporvarikauden mahtirakennus Bergbomin makasiini siirrettiin...

Lue lisää

12.10.2017

Syntymäpäivähaastattelu - Jukka Laaksonen 60 vuotta

Toimistomme osakas ja pitkäaikainen työntekijä arkkitehti SAFA, Tkl Jukka...

Lue lisää

16.12.2010

Hammar-korttelin kehittämisestä kaavoitusaloite

Oulun keskustassa sijaitsevat Asunto-osakeyhtiöt Isokatu 26, Kauppasaari ja Lukkatalo sekä Kiinteistöosakeyhtiöt Isokatu 30, Hammarinkulma ja Kirkkokatu 21 ovat 14.12.2010 jättäneet Oulun kaupungin tekniselle virastolle yhteisen kaavoitushakemuksen. Kaavoituksen tavoitteena on yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa laatia em. yhtiöiden omistamille tonteille uusi asemakaava, joka mahdollistaisi merkittävän lisärakentamisen koko kortteliin.

Kehittämisen kohteena oleva kortteli on yksi keskeisimpiä Oulun kaupungin kortteleista, sillä se sijaitsee Rotuaarin varrella Stockmannin tavaratalon ja Anttilan tavaratalon välissä. Tunnetuimmat liikkeet korttelin nykyisissä kiinteistöissä ovat Pukumies, H & M, KappAhl, Instrumentarium ja Andiamo.

Lähtökohtana suunnittelulle on ollut Oulun kaupungin keskustan kehittämiselle laatima suunnitelma, jonka Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010. Korttelin luonnossuunnittelua on viety eteenpäin kiinteistöyhtiöiden aloitteesta ja näiden ohjauksessa. Yhteistyökumppanina suunnittelussa on toiminut Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Oulusta. Nyt valmistuneen luonnoksen pohjalta korttelin omistajayhtiöiden yhtiökokoukset ovat päättäneet jatkaa hanketta ja jättää kaavoitushakemuksen Oulun kaupungille.

Alustavassa suunnitelmassa uusi kaava mahdollistaisi kortteliin toteutettavaksi yhteensä noin 29.000 m2 suuruisen rakennuskokonaisuuden, joka sisältäisi liiketiloja, toimistoja ja asuntoja. Liiketilat sijaitsevat pääsääntöisesti ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Katutasossa olevan liiketilan läpi on kulkuyhteys Isokadun ja Kirkkokadun sekä Saaristonkadun ja Kauppurienkadun välillä. Toimistotilat sijoittuvat pääsääntöisesti 3. kerrokseen sekä asunnot 4. kerroksesta ylöspäin.

Toimisto- ja asuintilojen autopaikat on tarkoitus sijoittaa kortteliin, johon autopaikkoja saadaan yhteensä noin 200 kpl yhteen maanalaiseen kerrokseen. Ajo tähän kortteliin sijoitettavaan pysäköintilaitokseen tapahtuu Saaristonkadulta.

Hanke tukeutuu vahvasti Oulun kaupunginvaltuuston päättämään ratkaisuun keskitetystä pysäköinnistä, ns. kallioparkkiin. Liiketilojen pysäköintipaikat on tarkoitus sijoittaa Oulun kaupungin rakentamaan, keskustan alle sijoittuvaan keskitettyyn pysäköintilaitokseen. Näitä autopaikkoja tarvitaan arviolta 140. Pysäköintilaitoksesta on suora yhteys suunniteltuun liikekiinteistöön sekä myös Rotuaarille.

Korttelin tavarahuolto tullaan hoitamaan kokonaisuudessaan maan alle kallioon louhittavaan huoltotilaan, josta rakennetaan tarvittavat tavarahissiyhteydet liiketilojen kerroksiin.

Kaavoitushakemuksessa korttelin omistajayhtiöt esittävät, että Oulun kaupunki nimeäisi ohjausryhmän, jonka ohjauksessa kaavoitusta vietäisiin eteenpäin. Omistajayhtiöt esittävät ryhmään nimettäväksi myös näiden edustajat.