Uusimmat uutiset

29.04.2019

Seinäjoen uusi Keskustori on otettu käyttöön

Seinäjoen uuden Keskustorin avajaisia vietettiin lauantaina 27.4.  Uusi tori-...

Lue lisää

25.03.2019

As.oy Vaasan Silvia Bostads Ab on valmistunut

  Uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo Vaasan Silvia sijoittuu Koulukadulle...

Lue lisää

23.08.2018

Wärtsilä Smart Technology Hub

Wärtsilä -konsernin uusi innovaatio- ja tuotantokeskus rakennetaan Vaasan...

Lue lisää

29.03.2018

Seinäjoen Toriparkki on otettu käyttöön

  Seinäjoen Keskustorin pysäköintilaitos on valmistunut ja avajaisia...

Lue lisää

14.05.2014

Arkkitehti Pekka Laatiosta Vuoden Alumni 2014

Oulun yliopistoseura on nimennyt arkkitehti SAFA Pekka Laation Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2014. Vuoden Alumniksi valitaan vuosittain henkilö, joka on erityisen merkittävällä tavalla ansioitunut Oulun yliopistosta valmistumisensa jälkeen. Aikaisemmista Vuoden Alumneista mainittakoon mm. tasavallan presidentti Martti Ahtisaari (1999), professori Leena Peltonen-Palotie (2000), maaherra Eino Siuruainen (2002) ja entinen kulttuuriministeri, dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa (2009).

Vuoden Alumni ja Vuoden Opiskelija 2014 julkistettiin alumnijuhlassa, joka on J.V. Snellmanin päivänä 12.5. vietettävän Oulun yliopistopäivän päätapahtuma. Oulun yliopiston 16:lle Vuoden Alumnille luovutettiin Vuoden Alumnin sauva sekä Oulun yliopistoseuran muistopienoisveistos.

Pekka Laation nimeämisen perusteena oli, että hän on ansioitunut erityisen laaja-alaisesti monilla yhteiskunnan eri foorumeilla sekä hänen menestyksekäs yli 40 vuoden mittainen uransa arkkitehtina, tähän liittyvä merkittävä työ taiteen ja kulttuurin piirissä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen kotimaassa ja ulkomailla. Puheessaan Pekka painotti, että Vuoden Alumin valinnassa on tätä kautta huomoitu myös Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston muuttuminen Arkkitehtuurin tiedekunnaksi sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurinopetuksen merkitys Pohjois-Suomen rakentamiselle.

Pekka valmistui arkkitehdiksi Oulun yliopistosta 1972. Hän toimi useita vuosia Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osastolla rakennustaiteen historian ja nykyarkkitehtuurin tuntiopettajana sekä mm. professori Reima Pietilän ja professori Osmo Mikkosen assistenttina.

Pekka oli laatimassa kansallista arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa, joka hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 1998. Hän on toiminut mm. myös Suomen valtion edustajana eurooppalaisen arkkitehtuuripoliitiikan kehittämiskomiteassa, hallituksen varapuheenjohtajana Suomen Arkkitehtiliitossa SAFA:ssa, puheenjohtajana Valtion rakennustaidetoimikunnassa sekä jäsenenä Taiteen keskustoimikunnassa.

Yhdessä vaimonsa Marjan kanssa Pekka on johtanut arkkitehtitoimisto Laatio Oy:tä jo 40 vuotta, ja osallistunut lähes 500 projektiin pääsuunnittelijana. Hän on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös monien muiden kaupunkikeskustojen kehittämiseen. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy on saanut lukuisia tunnustuksia, viime vuosina esim. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan myöntämän Rakentamisen Ruusu 2010 –tunnustuksen sekä Helsingin Stockmannin Q-Parkille myönnetyn European Parking Award 2011 –palkinnon.

Pekka on julkaissut ja esitelmöinyt laajasti rakentamiskohteista, kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista sekä rakennustaiteesta. Hän on myös Kreikan kunniakonsuli ja aktiivisesti mukana Ateenan Parthenonin veistosten palauttamiskomiteassa.

Kunnian ja vilpittömät kiitoksensa kuluneiden vuosien ahkerasta työstä Pekka antaa Marja-vaimolle ja toimiston työntekijöille. Tällä hetkellä Laation arkkitehtitoimiston jälki näkyy useissa Oulun keskustaan liittyvissä kehittämisprojekteissa, mm. Oulun keskustan suurimman liikekeskittymän kaavoitustyössä.