Image

Nykäsenrannan pientaloalueen maankäyttösuunnitelma

Avoimeen peltomaisemaan sijoittuva pientaloalue on osa laajempaa Oulujoen kirkon ja pappilan ympäristön maisemakokonaisuutta. Rakennushistoriallisesti arvokas Nykäsen tila säilyy alueen osana.

Paikka: Oulu
Päivämäärä: 2002-2008
Neliömäärät: 13 000 m2
Suunnittelijat: Jari Kuorelahti
Image
Image
Image