Image

Rakuunantie 4 Cooperative

Balcony renovation

projekti-paikka: Helsinki
projekti-päivämäärä: 2016
projekti-suunnittelijat: Mats Klockars, Anssi Mönkkönen