Image

Akateeminen kirjakauppa -bookstore; renovation

projekti-paikka: Helsinki
projekti-päivämäärä: 2006