Laadunvarmistus

Toimistossamme on käytössä tarkka projektinseurantajärjestelmä. 
Laadunvarmistuksessa noudatamme ATL:n laatujärjestelmämallia, jonka kehittämistyössä olemme olleet mukana (nro 31).