Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy on perustettu vuonna 1974. Toimistot sijaitsevat Oulussa ja Helsingissä.

Arkkitehtitoimiston omistavat arkkitehdit SAFA Marja ja Pekka Laatio sekä uusina suunnittelijaosakkaina Weikko Kotila, Jukka Laaksonen, Mika Nieminen, Jari Saarnio, Hanna Kangas ja Meri Ruuskanen 8.9.2010 alkaen

Olemme toimineet uudisrakennus- ja peruskorjaustöiden sekä maankäytön arkkitehtisuunnittelijana koko valtakunnan alueella yli 600 rakennushankkeessa ja toimeksiannossa.

Arkkitehtitoimistossamme on tällä hetkellä vakinaisessa työssä 15-20 henkilöä. Heistä pääosa on korkeakouluarkkitehteja sekä muita suunnittelijoita.

Tutustu arkkitehtitoimistomme töihin projektit-sivulla. Palveluitamme on mm. julkisten rakennusten suunnittelu, asuinrakennusten suunnittelu ja liikerakennusten suunnittelu sekä asemakaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu.

PROJEKTEJAMME